Monthly Archives: April 2019

ประวัติวง black pink สมาชิก กลุ่มสาวน่ารักสดใสครองใจผู้ชายให้หลงใหล


blackpink

ประเทศเกาหลีต้องยอมรับเลยว่า เค้ามีดีเรื่องการปั้นศิลปินส่งออกอย่างแท้จริง ศิลปินมากหน้าหลายตาต่างพาเหรดเข้ามาสร้างความสุข

Continue reading...